facebook Skype
Български English

Такси, финансиране, стипендии

Въпреки Brexit, във Великобритания таксите за обучение и условията за финансиране за студенти от Европейския съюз остават непроменени и за учебната 2019-2020 година.
 
 
АНГЛИЯ
 
Годишната такса, която следва да заплтатят студентите от България в държавен университет в Англия, е 9 250 паунда. Тази сума може да бъде набавена чрез нисколихвените студентски кредити, които се отпускат от Британската държавна агенция за студентско финансиране и от които все още могат да се възполват всички студенти от Европейския съюз. Чрез тях се покрива пълната такса за обучение
 
Условията за кандидатстване по този вид кредитиране са:
– студентите да са граждани на страна – членка на Европейския съюз
– да бъдат приети по акредитирана бакалавърска програма в Англия
 
За заем не могат да кандидатстват студенти, които са записани в колеж. Също така това финансиране не е възможно за всички магистърски програми, затова за конкретна информация е препоръчително да се свържеш с консултант на Cool Travel. 
 
Британската агенция гарантира, че всички студенти, отговарящи на по-горните условия, ще получат съответното финансиране. Отпуснатите средства се превеждат директно на университета. Самата процедура по кандидатстването отнема 2-3 седмици, а ако документите са изпратени в обявените срокове, се гарантира плащане до началото на учебната година.
 
За частните университети сумата за обучение е по-висока, като средно е между 5 000 и 12 000 паунда на година. Финансирането за този тип висши учебни заведения покрива част от таксата за обучение, а останалото се доплаща от студента. 
 
 
Връщане на заемите
 
Студентите започват да връщат заемите едва след като започнат работа и имат регистриран годишен доход от поне 21 000 паунда. Ако такъв доход не се достигне в определен срок, кредитът се опрощава. По този начин обучението в Англия се презентира като рентабилно и тези условия дават гаранция, че завършилите английски университет ще възвърнат многократно инвестираните за висше образование финансови средства.
 
 
ШОТЛАНДИЯ
 
Що се отнася до Шотландия, таксите за обучение в университетите там са 1 820 паунда на година. На студентите от Европейския съюз се отпуска стипендия, която покрива този разход. 
 
Условията за кандидатстване за този вид финансиране са:
– студентите да са граждани на страна – членка на Европейския съюз
– да бъдат приети по акредитирана бакалавърска програма в Англия
 
Разликата със заема в Англия е, че в този случай не се очаква сумата от стипендията да бъде върната след завършване на обучението.
 
За информация относно финансирането на обучението в Уелс и Северна Ирландия, моля, свържи се с консултант на Cool Travel! Може да го направиш както на място в офисите ни, така и чрез социалните мрежи, скайп, вайбър, имейл.
 
 
СТИПЕНДИИ
 
Повечето британски университети предлагат различни видове стипендии за своите студенти - социални, за отличен успех, за постижения в различни области
 
Социалните стипендии се определят на база семейни доходи от предишни години, а размерът им е средно между 500 и 1 500 паунда годишно. Що се отнася до стипендиите за успех, новоприетите първокурсници трябва да имат отлични резултати от обучението си в България. 
 
За конкретна и по-подробна информация, обърни се към консултантите на Cool Travel! Може да го направиш както на място в офисите ни, така и чрез социалните мрежи, скайп, вайбър, имейл.
 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2020, Всички права запазени. Такси, финансиране, стипендии
Политика за защита на личните данни