facebook Skype
Български English

Сертификати по английски език

Сертификатите по английски език, които се признават при кандидатстване в университетите във Великобритания, са:

Certificate of Advanced English 
или CAE е световнопризнат сертификат по aнглийски език на University of Cambridge. 


Валидност: 50 години от датата на издаване

Обща продължителност на изпита: 3 ч. 55 мин. Възможно е отделните компоненти на изпита да бъдат разпределени в два дни.


Състои се от 4 компонента:
Listening – 40 минути
Speaking – 15 минути
Reading and Use of English – 90 минути
Writing – 90 минути


Такса за явяване на изпита: 375 лв


Скала на оценяване:
 съответства на ниво C2 CEFR. Максимален брой точки – 100.
 съответства на ниво C1 CEFR. Максимален брой точки – 79.
C  съответства на ниво C1 CEFR. Максимален брой точки – 74.
B2  съответства на ниво B2. Максимален брой точки – 59.


Получаване на резултати:
При полагане на изпита на хартия – до 4 седмици след явяването. 
При полагане на изпита на компютър – до 2 седмици след явяването. 
Хартиен сертификат получава всеки, който успешно е положил изпита. Срок – до 3 месеца след датата на явяване.

 

 

 

International English Language Testing System или IELTS е сертификат по английски език, който е най-широко признат по институциите в цял свят.


Валидност: 2 години от датата на издаване

Обща продължителност на изпита: 2 ч. 45 мин.


Състои се от 4 компонента:

Listening – 30 минути + 10 минути за прехвърляне на отговорите в специална бланка
Reading – 60 минути
Writing – 60 минути
Speaking – 11-14 минути

Такса за явяване на изпита: 395 лв

Скала на оценяване:
Брой точки на компонент  от 0 до 9.
Общата оценка е средно аритметична от оценките от всички компоненти. 


Получаване на резултати:
По пощата, 13 дни след явяването. При успешно издържан изпит кандидатът получава хартиен сертификат. Test Of English as a Foreign Language или TOEFL е сертификат, който се признава от повече от 8500 институции от цял свят.


Валидност: 2 години от датата на издаване

Обща продължителност на изпита: 4 часа


Състои се от 4 компонента:
Reading – 60-80 минути
Listening – 60-90 минути
Speaking – 20 минути
Writing – 50 минути


Такса за явяване на изпита: $215 – хартиен и компютърен вариант.


Скала на оценяване:
Максимален брой точки на компонент – 30.
Общ брой точки  120.
Общата оценка е средно аритметична от оценките от всички компоненти.


Получаване на резултати:
Онлайн, до 2 седмици след явяването на изпита. При успешно издържан изпит кандидатът получава електронен вариант на сертификата, а оригинал на хартиен носител се изпраща директно до институции при всяка необходимост.

 

* Cool Travel предлага услугата Регистрация за провеждане за изброените изпити.

 

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Сертификати по английски език
Политика за защита на личните данни