facebook Skype
Български English

Необходими документи за кандидатстване

Повечето специалности в Обединеното кралство се изучават 3 или 4 години. Изборът на програми обхваща различни сфери на обучение. Тук може да учиш както точни науки, така и технологии, икономика, изкуства, дизайн и други.

Основните документи, които са необходими при кандидатстване за бакалавърски програми, са:

 академична справка за учениците от 12. клас с оценки и хорариум от 9-ти до първи срок на 12. клас или Диплома за средно образование за вече завършилите.
 сертификат по английски език   
IELTS, CAE, CPE, 
TOEFL
. Не всички се приемат от всяко висше учебно заведение, но консултантите на Cool Travel ще те ориентират към кои да се насочиш според това къде си избрал да кандидатстваш.
 мотивационно писмо
 препоръка от преподавател
 валидна лична карта / паспорт

* ВАЖНО: Всички документи, издадени на български език, подлежат на превод и легализация според изискванията на дадения университет. Тази услуга се предоставя от Cool Travel.

Основните документи, които са необходими при кандидатстване за магистърски програми, са:

– академична справка за студенти от последен курс на бакалавърската си програма с оценки и хорариум от 1-ви курс до първи семестър на последната учебна година или Диплома за висше образование за вече завършилите.
– сертификат по английски език – IELTS, CAE, CPE, 
TOEFL. 
Не всички се приемат от всяко висше учебно заведение, но консултантите на Cool Travel ще те ориентират към кои да се насочиш според това къде си избрал да кандидатстваш.
 
– мотивационно писмо
– препоръка от преподавател
– валидна лична карта / паспорт

* ВАЖНО: Всички документи, издадени на български език, подлежат на превод и легализация според изискванията на дадения университет. Тази услуга се предоставя от Cool Travel.

* Мотивационно писмо  
то трябва да отразява желанието ти да учиш в конкретен университет и специалност и да изравява личната ти мотивация. Имай предвид, че приемът в топ университет зависи на 60% от мотивационното ти писмо, а останалите 40% се разпределят между успеха от дипломата, резултатите от изпитите и препоръката. Това е единственият свободен текст, с който кандидатите могат да убедят комисията по прием в университета в желанието си да учат точно тази специалност и точно в този университет. На всеки кандидат, ползващ услугите на Cool Travel, ще му бъде направен безплатен семинар за писане на мотивационно писмо. То ще бъде проверено и редактирано от нашите консултанти, за да достигне до висшите учебни заведения в най-добрия си вид.

* Препоръка  
 тя включва информация за това от кога даден преподавател те познава, как си се представял по време на обучението си при него, какви знания и умения си придобил, как работиш индивидуално и в колектив. Препоръката трябва да завършва с мнение по въпросите дали си готов да продължиш образованието си във висше учебно заведение в чужбина. Пишещият препоръката трябва да остави свои координати за връзка в случай че администрацията на университета желае да получи допълнителна информация. ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Необходими документи за кандидатстване
Политика за защита на личните данни