facebook Skype
Български English

Необходими документи за кандидатстване

Повечето специалности в Обединеното кралство се изучават 3 или 4 години. Изборът на специалности обхваща различни сфери на обучение. Тук може да учите както точни науки, така и технологии, икономика, изкуства и дизайн и други.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА СА:

- Валиден международен паспост/Лична Карта
- Диплома за завършено средно образование или училищна справка от съответното учебно заведение за учениците в 12 клас. Тя трябва да включва оценките и хорариума от всичките 4 години на обучение.
- Сертификат по Английски език. Те могат да бъдат в различни разновидности според изискванията на съответния университет. Те са:

*TOEFL
*IELTS
*CAE

- Мотивационно писмо
- Препоръки 

*ВАЖНО: Всички документи на български език подлежат на превод и легализация според изискванията на дадения университет. Тази услуга се предоставя от Куул Травел България.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА СА:

- Валиден международен паспост/Лична Карта
- Диплома за завършено висше образование или академична справка от съответното учебно заведение за студентите 4 курс. Тя трябва да включва оценките и хорариума от всичките 4 години на обучение.
- Сертификат по английски език. Те могат да бъдат в различни разновидности според изискванията на съответния университет. Те са:

*TOEFL
*IELTS
*CAE

- Мотивационно писмо
- Препоръки 
- Доказателство за здравно осигуряване или за отказ на такова - ако сте здравно осигурени, извадете си  Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Безплатна е и покрива заболяванията по здравна каса в целия Европейски съюз.


*ВАЖНО: Всички документи на български език подлежат на превод и легализация според изискванията на дадения университет. Тази услуга се предоставя от Куул Травел България.

*Мотивационно писмо - то трябва да отразава желанието Ви да учите в конкретен университет и специалност и да изравява вашата лична мотивация. Имайте предвид, че приемът в топ университет зависи на 70% от мотивационното Ви писмо, а останалите 40% се разпределят между успеха от дипломата, резултатите от изпитите и препоръките. Това е единственият свободен текст, с който кандидатите могат да убедят университета в желанието си да учат точно тази специалност и точно в този университет. Всеки кандидат, ползващ услугите на Куул Травел България ще бъде включен в семинари за писане на мотивационни писма. Те ще бъдат проверени от реномирани преподаватели във висши учебни заведения в България и чужбина.

*Препоръка - тя включва информация за това от кога даден преподавател Ви познава, как сте се представяли по време на обучението, какви знания и умения имате, как работите индивидуално и в колектив. Препоръката трябва да завършва с мнение по въпросите дали сте готови да продължите образованието си във висше учебно заведение в чужбина. Пишещият препоръката трябва да остави свои координати за връзка в случай че администрацията на университета желае да получи допълнителна информация. Препоръките може да бъдат 1 или 2 в зависимост от изискванията на университетите.


ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2018, Всички права запазени. Необходими документи за кандидатстване
Политика за защита на личните данни