facebook Skype
Български English

Стипендии и заеми

Повечето шведски университети предлагат стипендии за своите студенти, обвързани с успехи и постижения по време на учебния процес. Те стават достижение на ограничен брой студенти, отличаващи се със своите знания и умения.

За да подпомогнат следването си, всички шведски студенти или такива с право на постоянно пребиваване, към които приспадат и жителите на страни - членки  на ЕС, може да кандидатстват за заем. Условията за кредитиране са в полза на учащия - заемът се обвързва с неговите приходи, а срокът за изплащането му е до навършване на 60 г. Отпускането на такива заеми обаче е силно ограничено.
 
 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Стипендии и заеми
Политика за защита на личните данни