facebook Skype
Български English

Визи F1 и M1

 

Визата F1 ти позволява да влезеш на територията на Щатите и да учиш в редовна форма на обучение в акредитиран колеж, университет, семинария, консерватория, средно училище, начално училище или друга академична институция или в програма за езиково обучение. Курсът на обучение трябва да завършва със степен, диплома или сертификат, а учебното заведение трябва да бъде упълномощено от правителството на САЩ да приема чуждестранни студенти.

Визата M1 за професионално обучение е предназначена за учещи в професионални или други неакадемични програми, различни от езиковото обучение.


Може да се класираш за визи F1 или M1, ако отговаряш на следните условия:

  • Трябва да си записан в академична образователна програма, програма за езиково обучение или професионална програма.
  • Висшето учебно заведение или езиковото училище трябва да бъде одобрено по Програмата за обмен на обучаващи се към Имиграционната служба на САЩ.
  • Трябва да си записан в редовна форма на обучение.
  • Трябва да владееш английски или да си записан в такъв езиков курс.
  • Трябва да имаш достатъчно финансови средства за издръжка по време на целия курс на обучение.
  • Трябва да имаш статут на постоянно пребиваващ в страна извън Щатите, от който нямаш намерение да се отказваш.

 

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Визи F1 и M1
Политика за защита на личните данни