facebook Skype
Български English

SAT & ACT

SAT & ACT

Всички университети в САЩ, включително и тези от Бръшляновата лига, приемат както SAT, така и ACT. Следователно няма значение кой от двата изпита ще предпочетеш. Да, решението все пак изглежда важно, затова и в тази статия ще получиш повече информация за разликите между двата изпита, за да вземеш по-правилното за теб решение.

                                                                                                                                 

  ACT

 SAT

Общо време

2 часа и 55 минути без Writing
3 часа и 35 минути с
Writing

3 часа без Essay
3 часа и 50 минути с
Essay

Въпроси

1. English: 45 минути, 75 въпроса
2.
Math: 60 минути, 60 въпроса
3.
Reading: 35 минути, 40 въпроса
4.
Science: 35 минути, 40 въпроса
5. Writing*: 40 минути, 1 есе

1. Reading: 65 минути, 52 въпроса
2. Writing and Language: 35 минути, 44 въпроса
3. Math No Calculator: 25 минути, 20 въпроса
4.
Math Calculator: 55 минути, 38 въпроса
5.
Essay*: 50 минути, 1 есе

Оценяване

Общ резултат: 1-36

За секции 1-4 се използва скала от 1 до 36. Общият резултат е средната стойност от резултатите от четирите секции.

За избираемата секция Writing се използва скала от 2 до 12 и не се отчита към крайния резултат.

Общ резултат: 400-1600

За секции 1-4 се използва скала от 200 до 800. Общият резултат е средната стойност от резултатите от четирите секции.

За избираемата секция Essay се използва скала от 1 до 8 и не се отчита към крайния резултат.

Math

Аритметика, алгебра I и II, функции, геометрия, тригонометрия; не може да се ползват формули; може да се ползва калкулатор за всички въпроси.

Аритметика, решаване на проблеми и анализ на данни, алгебра I и II, геометрия, pre-calculus и тригонометрия; може да се ползват формули; не за всички въпроси може да се ползва калкулатор.

Writing*/Essay*

Този компонент не е задължителен. Есето ще тества колко добре оценяваш и анализираш сложни проблеми.

Този компонент не е задължителен. Есето ще тества твоето разбиране на изходния текст.

* Writing на ACT и Essay на SAT не са задължителни компоненти. Изискват се за конкретни специалности в конкретни университети.

 

Какво представлява т.нар. Superscoring?

Superscoring е това, което би могло да наклони везните, когато избираш на кой от двата изпита да се явиш. Superscoring е възможно, ако си се явил на изпита SAT повече от веднъж и представиш резултатите от всяко явяване на приемната комисия в университета. Тогава често срещана практика за SAT резултати е най-високите ти оценки на компонентите от различните дати, в които си се явявал на теста, да се комбинират, за да се получи нов и най-висок постигнат от теб резултат.
 
Както и да организираш живота си като студент в САЩ, със сигурност те очаква едно от най-големите приключения. Впусни се смело и ще бъдеш изненадан с колко нови и прекрасни неща ще се сблъскаш! ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. SAT & ACT
Политика за защита на личните данни