facebook Skype
Български English

Необходими документи


Във висшите учебни заведения в САЩ се кандидатства със
SAT и SAT Subject Testing или ACT. В елитните университети в много от случаите задължително се изисква SAT Subject Testing по два предмета. Най-добрият вариант е да се явиш на тези тестове през лятото между 11. и 12. клас, а ако не си удовлетворен от резултатите, да продължиш да се явяваш, докато постигнеш това, за което се бориш.

При кандидатстване в Щатите е препоръчително резултатът ти на TOEFL да е над 100 точки, а ако си предпочел IELTS – над 8.0, поради голямата конкуренция и допълнителните възможности за получаване на някои стипендии, обвързани с високите резултати.


Други документи, които ще ти бъдат необходими за кандидатстването, са:

v  академична справка от училище
v  автобиография
v  мотивационно писмо – Cool Travel организира безплатен индивидуален семинар за писане на мотивационно писмо за всеки клиент.
v  препоръки от преподаватели
v  уверение за стаж, ако имаш такъв – препоръчително е да потърсиш вариант за стаж по специалността, която би искал да изучаваш. Вероятно няма да е платен, но ще натрупаш ценен опит, който ще ти бъде от полза при търсене на работа в бъдеще, а и ще добавиш още една причина към кандидатурата си да бъдеш избран измежду множеството кандидати.
v сертификати, дипломи, награди и други за извънкласни занимания от всякакъв тип, дори и да не са свързани със специалността, която искаш да изучаваш – спорт, олимпиади, курсове, благотворителни дейности, доброволчески труд и т.н. Освен че са плюс към кандидатурата, тъй като показват цялостния профил на кандидата, интересите, амбициите и инициативността му, може да бъдат причина за отпускане на различни стипендии.

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Необходими документи
Политика за защита на личните данни