facebook Skype
Български English

Работа по време на следването и след това

След приемането на България в ЕС се направиха редица промени в законодатеслтвото на страните – членки на Съюза, за да може да се осигури равен достъп на всички граждани до медицински грижи и работа. В края на 2012 г. отпадна ограничението за българи, което дава възможност да се работи на пълен работен ден, но работодателят все пак е длъжен да получи разрешение за наемане на студенти. 

Що се отнася до изискванията на университетите, препоръчително е да не се пропускат лекции, затова студентът трябва да съобрази учебния с работния си график.

След завършване на висше образование в Холандия може да се работи без проблем в голяма част от страните от Европейския съюз.


 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2020, Всички права запазени. Работа по време на следването и след това
Политика за защита на личните данни