facebook Skype
Български English

Необходими документи за кандидатстване

Във висшите учебни заведения в Холандия стандартните необходими документи за кандидатстване са следните:

- Диплома за завършено средно или висше образование или академична справка
- Сертификат за владеене на английски език – TOEFL, IELTS, CAE, PTE или други – в зависимост от университета
- Препоръки – обикновенно от преподаватели
- Мотивационно писмо
- Оригинал и едно копие от всички сертификати и дипломи на кандидат-студента, независимо дали са обвързани със специалностите, за които се кандидатства.
- Доказателство за здравно осигуряване или документ за отказ - ако сте здравно осигурени, извадете си  Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Безплатна е и покрива заболяванията по здравна каса в целия Европейски съюз.

Има и специалности с по-специфични изисквания, а за някои се налага и полагането на приемен изпит. За повече подробности във връзка с избраната от Вас специалност, обърнете се към консултант на Куул Травел. 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2020, Всички права запазени. Необходими документи за кандидатстване
Политика за защита на личните данни