facebook Skype
Български English

Изискванe за кандидатстване

Всеки университет има своите особени изисквания за кандидатсване, но общото по между ум е, че за разлика от българските университети, няма приемни изпити при кандидатстване. Всичко зависи от дипломата за средно или висше образование, препорките, които са важна част за избора на кандидат-студента.  Владеенето на английски или холандски език също е решаващ фактор. Мотивационното писмо е важна част от кандидатурата, защото дава представа на комисията по прием на документите до колко  е мотивиран кандидатът и какви са неговите качества, които го отличават от останалите. 

Няма ограничение за броя на висшите учебни заведения, в които може да се кандидатства в Холандия. Кандидат-студентът може да бъде приет в няколко университета, за които е подал документи, след което трябва да направи своя избор къде иска да учи.

Предлагат се подготвителни курсове по езика преди започването на учебния процес. Но все пак се изисква владеене на английски или холандски – поне на ниво В1-В2, за да може бъдещият студент да се включи в курса.
 


 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Изискванe за кандидатстване
Политика за защита на личните данни