facebook Skype
Български English

Езици на обучение

Освен холандския, основният език на обучение в Холандия е английският. Някои университети предлагат обучение и на немски език. Кандидат-студентите, които знаят холандски език, могат да започнат обучението си заедно с местните студенти. 

Кандидатстващите за обучение в Холандия могат да бъдат както студенти от българските английски гимназии, така и хора, които са придобили сертификат по един от езиците на обучение в избрания от тях ВУЗ.

Сертификатите по английски език не са задължителни за кандидатите, които имат достатъчно часове по английски език в училище. Все пак това не важи за всички университети и специалности, затова най-сигурният начин за достъп до холандски университет е притежанието на един от следните документи:

- TOEFL, IELTS, CAE – курс и изпит може да се държат в България
- Документ за владеене на холандски или немски език – според изискванията на съответния университет.
- Други сертификати по езика, които се признават в съответния ВУЗ.
- Подготвителна година по езика – повечето университети в Холандия предлагат подготвителна година по английски, холандски или немски език. Изискването да се запишете на такъв курс е нивото ви по съответния език да е минимум В1.


 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2020, Всички права запазени. Езици на обучение
Политика за защита на личните данни