facebook Skype
Български English

Висше образование в Германия

В Германия по последни данни има 443 висши учебни заведения и над 15 800 специалности. Голяма част от тях са модерни, иновативни и следват нуждите на бизнеса.

 
Предимства на висшето образование в Германия са:
- безплатно или евтино обучение

- кандидатстване без приемен изпит – не се отнася за всички специалности.

- кандидатстване в неограничен брой висши учебни заведения 
 
- богат избор и модерни специалности
 
- възможност за кандидатстване за зимен и летен семестър
 
- равен достъп на всички студенти от Европейския съюз до свободните места в университетите и общежитията
 
- високо качество и практическа насоченост на образованието

- световно призната диплома

- възможности за работа на непълен работен ден по време на следването

Продължителността на обучението в германските университети зависи от избраната специалност. За хуманитарните науки, икономическите специалности, физика, химия, изкуства и други подобни средната продължителност на бакалавърските програми е 3-4 години, а на магистърските – 1-2 години. Що се отнася до право, медицина и други подобни, обучението е 5-6 години и студентите завършват със степен магистър. Учебната година е 2 семестъра. В много университети няма изпитни сесии – курсовите работи се пишат по време на семестриалните ваканции. 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2020, Всички права запазени. Висше образование в Германия
Политика за защита на личните данни