Образование в чужбина и езикови курсове в Европа
ТЪРСИ УНИВЕРСИТЕТ
 
ТЪРСИ ЕЗИКОВ КУРС

Стипендии и заеми

 

Повечето немски университети са безплатни за студентите. Отпускането на студентски заеми и грантове се разглежда като начин да се проправи пътя до висше образование за студенти, чиито родители не могат да си позволят да финансират образованието на децата си. Федералният закон, който регулира тези студентски заеми и безвъзмездни помощи, се нарича "Bundesausbildungsforderungsgesetz" (Federal Training Assistance Act) или "BAföG". Този заем се отпуска на: гимназисти, студенти в редовна или задочна форма на обучение, както и ученици от училища за професионално обучение.

Това дали на студента ще му бъде отпуснат такъв заем обикновено зависи от дохода на родителите. По закон родителите са задължени да финансират образованието на децата си и затова учениците/студентите теоретично биха могли да осъдят родителите си, за да им осигурят средства за тяхното образование. За семействата с ниски доходи се отпускат заеми BAföG, когато задължението за финансиране на образованието не може основателно да бъде изпълнено от страна на родителите. Като цяло BAföG заемите са независими от постиженията на студентите поне за две години. След това трябва да бъдат постигнати определени резултати, трябва да се посещават извънкласни занимания и т.н. Промяна на специалността на обучение може да се извърши веднъж по време на първите две години. За университетското образование всяка специалност е с максимална продължителност на обучението (обикновено около пет години), след което студентът не може да бъде финансиран от BAföG. Допълнителни средства могат да бъдат отпуснати като нисколихвен заем за още две години, ако са изпълнени определени критерии (например да има реален шанс студентът да завърши през това време).

Текущата максимална сума на месец (за студент) е 643 евро. Тя може да бъде намалявана постепенно, ако доходите на студента или родителя надхвърлят определена сума. Заемът BAföG обикновено се отпуска с условие, че когато студентът завърши образованието си и получава определен доход, тогава започва да връща сумата по заема, като половината пари са отпуснати като безвъзмездна помощ за студента. 

За да се класира студентът за 
BAföG, по принцип трябва да бъде гражданин или постоянно пребиваващ в Германия и / или да е живял там в продължение на пет последователни години. Германската служба за академичен обмен  DAAD (на немски: Deutscher Akademischer Austauschdienst) е най-голямата немска организация за подкрепа в областта на международното академично сътрудничество.
DAAD е частна, финансирана федерално и от държавата, самоуправляваща се националната агенция на институциите за висше образование в Германия, което представлява 365 германски висши учебни заведения.
DAAD предлагат конкурентни награди и субсидии за заслуги за използване по време на следването или за проучвания и/или изследвания в Германия във всички акредитирани немски институции на висшето образование. С годишен бюджет от близо 300 млн. евро и подпомагаща около 50 000 стипендианти годишно, приблизително 11 хиляди от които са с дългосрочни стипендии, DAAD е всъщност най-голямата подобна академична организация в световен мащаб. 
Седалището на DAAD е в Бон, но има и около 15 други регионални служби, които съществуват за предоставяне на информация и консултиране относно възможностите за обучение и изследвания, както и относно наличните безвъзмездни средства, пригодни за студенти и преподаватели в съответния регион.

DAAD субсидиите са на разположение на студенти от всички академични дисциплини и от всяка учебна степен, включително студенти, завършващи студенти и наскоро завършили с бакалавърска степен, магистърска степен, докторанти, постдокторанти, учени и преподаватели.

За 2013/2014 DAAD предлага следните стипендии:
- Стипендии за студенти-икономисти – ERP
- Стипендии за студенти след първа диплома
- Стипендии за аспиранти и млади учени (до 6 мес./7-12 мес./до 3 г.)
- За музика и изкуство (продължаване на следването)
- За музика и изкуство (рабитен престой на университетски преподаватели)
- Повторна покана за бивши стипендианти
- Стипендии за университетски преподаватели и учени
- и други


KfW е германска банкова група, отпускаща студентски заеми за финансиране на висшето образование. Такъв заем се отпуска независимо от доходите на родителите, без обезпечение.

Това са най-известните институции, отпускащи кредити, заеми и стипендии на студентите в Германия. За повече информация, свържете се с консултант на Cool Travel.
 София
0882 544 355
Пловдив
0889 777 731
Варна
0882 555 508
Бургас
0886 777 719
Велико Търново
0882 004 833
Стара Загора
0889 532 223
Благоевград
0882 961 119МЕНЮ
Начало
За нас
Полезно
Мнения
Контакти
ПОЛЕЗНО
„Моето образование в чужбина“
Езикови курсове
Студентски и младежки програми
ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА
Стъпки при кандидатстването
Безплатни консултации
Тест за професионална ориентация
Писане на Мотивационно писмо
Стипендии и финансиране
Кандидатстване за общежитие


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни