facebook Skype
Български English

Срокове за кандидатстване

В германските университети може да се кандидатства два пъти годишно - за летен и зимен семестър. Не всички специалности обаче имат летен прием, затова тази информация трябва да се следи внимателно на уеб страницата на съответния университет, тъй като всяка година настъпват промени.  

Кандидат-студент, който иска да започне обучението си през ЗИМНИЯ семестър, трябва да подаде документи до 15 юли. Има и университети с различни срокове за кандидатстване, затова отправяйте запитвания към консултантите на Cool Travel. Учебната година обикновено започва на 1 октомври. Кандидат-студент, който иска да започне обучението си през ЛЕТНИЯ семестър, трябва да подаде документи до 15 януари (тази дата също не се отнася за абсолютно всички университети). В този случай учебната година започва в началото на април.

Има и т.нар. свободни специалности, за които се кандидатства, когато е обявена дата. Обикновено тези дати се дават година за година, затова информацията трябва да се проверява.


 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2020, Всички права запазени. Срокове за кандидатстване
Политика за защита на личните данни