facebook Skype
Български English

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите за Вас документи са: 

Валиден паспорт или лична карта

Документи за завършено средно или висше образование - оригинал заедно с официален превод на немски. Ако кандидат-студентът все още няма издадена диплома, трябва да представи академична справка. За завършващите средно образование тя трябва да включва оценките и хорариума от 9, 10, 11 и наличните от 12 клас. За завършващите висше образование – оценките от всички положени до момента изпити и хорариума по съответните предмети.

Оригинал и едно копие от всички сертификати и дипломи, дори и необвързаните със специалностите, за които се кандидатства

Свидетелство за владеене на немски език – DSH2, малка или голяма немска диплома или сертификат от Гьоте-институт, TestDaF с ниво минимум 4 във всичките четири части от изпита, сертификат от Постоянната конференция на областите от Федерална република Германия II или други, признати от съответния университет.

Доказателство за здравно осигуряване или документ за отказ - ако сте здравно осигурени, извадете си  Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Безплатна е и покрива заболяванията по здравна каса в целия Европейски съюз.

Удостоверение за сключен брак или официален документ за промяна на името, ако е приложимо.
 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Необходими документи за кандидатстване
Политика за защита на личните данни