facebook Skype
Български English

Изисквания за кандидатстване

При кандидатстване във висшите учебни заведения в Германия в повечето случаи не се полага приемен изпит. Това се налага само в случаите, когато избраната от кандидат-студента специалност е в сферата на изобразителното изкуство, музиката и други.

Всички кандидати от страни от Европейския съюз имат равни права за кандидатстване и прием в немските университети независимо от специалността, от степента на обучение или от езика.  Същото се отнася и за класирането за общежития.

Както в България, така и в Германия кандидат-студентите може да пуснат кандидатурите си в неограничен брой университети.

В Германия може да кандидатстват и хора, които не са изучавали немски език до момента или го знаят на слабо ниво. В такъв случай може да се запишат на подготвителен курс, който обикновено продължава 2 семестъра. Когато курсът приключи, се държи изпит. Ако е успешно издържан, кандидатът може да продължи обучението си в избраната специалност.

В университетите, които предлагат специалности на английски език, може да се кандидатства и без бъдещият студент да говори немски. В повечето университети това са специалности от магистърските програми.
 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Изисквания за кандидатстване
Политика за защита на личните данни