facebook Skype
Български English

Езици на обучение

НЕМСКИ ЕЗИК

Кандидат-студентите, които искат да следват в Германия, могат да бъдат разделени на няколко основни групи:

- С немска диплома (Deutsches Abitur) – за завършващите Leistungsklasse на немските гимназии

Кандидатите от тази група имат диплома, която е равносилна на диплома от немско средно училище. За тях важат разпоредбите за кандидатстване на германските граждани. Всички документи и срокове за кандидатстване се подчиняват на правилата за немски кандидат-студенти.

- С българска диплома

Тъй като България е в ЕС, вече процедурно сме приравнени с кандидатите от Германия и ЕС, но в някои университети кандидатстваме съгласно правилата за немски кандидати, а в други университети - с формулярите и в отделите за чужденци. Вашият консултант в Cool Travel ще ви даде точна информация какви са процедурите в избрания от вас университет.

Сертификатите по немски език, които се признават в германските университети, са няколко основни:
 
TestDaF, ZOP - полагане на изпит в България
DSH - полагане на изпит в Германия
с други сертификати за владеене на език, които се признават от съответния ВУЗ
1 година подготвителен езиков курс по немски език – Кандидат-студентите, които владеят немски език на по-слабо ниво, могат да учат 1 година в избрания от тях университет. В случай че самият университет не предлага курсове по езика, може да се посещават курсове и в друг университет или в частни школи. По време на курса студентите нямат студентски статут в Германия. След като приключи подготвителната година, се държи изпит и ако е успешен, студентът може да кандидатства за избраната специалност.

подготвителен колеж (Studienkolleg) – Ако дипломата на кандидат-студента от България не бъде одобрена от университета, в който е кандидатствал, има възможност да кандидатства за Studienkolleg, т.е. да учи 1 година в немско училище – да ходи на училище на смени, да пише домашни и т.н. След това полага изпит и ако е успешно издържан, получава немска диплома за средно образование, с която може да кандидатства в немски университет.


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В Германия се предлагат около 300 специалности от различни университети за магистърска и бакалавърска степен, които се преподават изцяло или поне през първите няколко семестъра на английски език. В повечето от тези специалности не се изискват предварителни познания по немски език, но по време на следването той се изучава. 
В други програми пък се изисква определено ниво на владеене на немски и/или друг чужд език. 

Най-много бакалавърски програми на английски език се предлагат в областите: икономика, инженерни науки, компютърни науки, естествени науки. При магистърските програми са застъпени всички научни области.
 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Езици на обучение
Политика за защита на личните данни