facebook Skype
Български English

Висше образование в Дания

В Дания има 17 висши учебни заведения, които се делят на три вида – университети, колежи и професионални академии.

Предимствата на висшето образование в Дания са:

- Безплатно обучение – Дания наистина предлага неограничени възможности за обучение на студентите не само от България, но и от целия Европейския съюз. 
- Всички висши учебни заведения в страната разработват иновативни специалности с възможност за реализация след завършването на студентите навсякъде по света. 
- Една от най-старите образователни системи, с преподаване на високо академично ниво, е датската. Преподавателите са с отлични научни постижения, а стилът им на преподаване е динамичен.
- Повечето университети, професионални академии и колежи са с паралелни програми на датски и английски език.
- През последните години, не само заради безплатното образование, но и заради високия стандарт на обучение, Дания се превърна в една от най-атрактивните и търсени от българските студенти дестинации. 
- Голям избор на специалности
- Международно признати дипломи и квалификации
- Множество програми на английски език
- В повечето случаи учебната година започва през септември, но има възможност и за кандидатстване за ЛЕТЕН семестър, като в този случай учебната година започва през февруари.
- Кандидатстването става без приемен изпит за конкретна специалност.
- Студентите имат възможност да работят на непълен работен ден по време на обучението си.

 Започвайки обучението си в Дания, студентите ще се запознаят с интересна система на обучение – наред с посещението на лекции, студентите ще работят в екип по проекти, ще участват в множество учебни дискусии и семинари, ще имат възможност да развият логическото си, аналитично и критично мислене и най-важното за трудовия пазар през ХХI век – работа в екип, иноваторско мислене и творчески способности.

Бакалавърските специалности са с продължителност 3 години, а магистърските – 2 години, като 1 от тях е посветена на самостоятелно академично проучване.


 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Висше образование в Дания
Политика за защита на личните данни