facebook Skype
Български English

Стипендии

 

Тъй като обучението в Дания е безплатно, възможностите за получаване на стипендии са доста ограничени. Въпреки това, макар и рядко, може да бъдат отпускани такива стипендии на българи.
Българското правителство и Кралство Дания, както и Министерството на науката, иновациите и висшето образование на Дания решиха да подпишат културна спогодба, която осигурява стипендии, насочени към следните групи:

1. Студенти, които са изучавали датски език най-малко 2 години преди датата на кандидатстване – стипендии се предоставят в областите култура, датски език и литература. 

2. Магистри и докторанти за научни изследвания в областта на датския език и културата, както и други области като проектиране, архитектура или археология на Дания.

Датската агенция за международно образование прави окончателния подбор на кандидатите.

Понастоящем информацията, която предоставяме, е валидна до 28 февруари 2012 г. Надяваме се тази тенденция да продължи и в следващите учебни години.Що се отнася за покриване на ежедневните разходи по време на престоя на студентите в Дания, има различни частни банкови или други кредитни институции, които отпускат студентски заеми. 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Стипендии
Политика за защита на личните данни