facebook Skype
Български English

Необходими документи за кандидатстване

  Необходимите документи за кандидатстване в Дания са:

- Диплома (академична справка) за завършено средно или висше образование - в оригинал и легализиран превод на английски или датски език
- Сертификат или диплома, удостоверяващи владеенето на английски и/ или датски език - в оригинал и легализиран превод на един от двата езика; повечето университети приемат с TOEFL, IELTS, CFE, CAE, CPE, като минималният резултат зависи от избраната специалност и е различен за всяко висше учебно заведение.
- CV и мотивационно писмо – където е необходимо
- Снимки
- Доказателство за здравно осигуряване или документ за отказ - ако сте здравно осигурени, извадете си  Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Безплатна е и покрива заболяванията по здравна каса в целия Европейски съюз.
 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Необходими документи за кандидатстване
Политика за защита на личните данни