facebook Skype
Български English

Изискванe за кандидатстване

Във висшите учебни заведения в Дания не се полагат приемни изпити при кандидатстване за повечето специалности. Но за програмите по изкуствата и за други програми, които изискват специфични умения от страна на кандидата, се държат такива изпити.

В Дания няма огранчение за броя на висшите учебни заведения, в които може да подаде документи кандидат-студентът.

Езиците на обучение са основно датски и английски. Няма изискване за владеене на датски език за студентите, които кандидатстват за специалности на английски език, но все пак е препоръчително да имат минимални познания, тъй като ще им се налага да използват комуникативно датски в ежедневието си.

Всички кандидати от ЕС са с равни права при кандидатстване в униврситетите. Това се отнася за всички специалности от всички направления.

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2020, Всички права запазени. Изискванe за кандидатстване
Политика за защита на личните данни