facebook Skype
Български English

Необходими документи за кандидатстване

Необходими документи за кандидатстване в белгийски университет са:

- лична карта или международен паспорт

- диплома за средно образование или академична справка, съдържаща оценките и хорариума за 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас.

- сертификат за владеене на език - в зависимост от езика на обучение се приемат: за английски - TOEFL, IELTS, CAE, CPE; за френски - DELF, DALF, TCF; 
за холандски - CNaVT, NT2.

- мотивационно писмо

- препоръки

- CV

- снимка

- доказателство за здравно осигуряване или документ за отказ - ако сте здравно осигурени, извадете си  Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). 
Безплатна е и покрива заболяванията по здравна каса в целия Европейски съюз.
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2020, Всички права запазени. Необходими документи за кандидатстване
Политика за защита на личните данни