facebook Skype
Български English

Изисквания за кандидатстване

Кандидатстването в белгийските университети става изцяло онлайн. Дипломата за средно образование следва да бъде приравнена към бeлгийската.

Кандидат-
студентите, желаещи да изучават специалности в областта на изкуството и инженерните науки, се явяват на приемен изпит.

За специалностите 
медицина и дентална медицина се изисква издържан TOSS - тест за специалности в здравната сфера.
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2020, Всички права запазени. Изисквания за кандидатстване
Политика за защита на личните данни